Jasličky & Detské centrum LEVÍČA

Milé mamičky a oteckovia!

heartSme súkromné jasličky, rodinného typu v tichom prostredí. 

Veľmi nám leží na srdci, aby sme deťom vytvorili harmonické prostredie pre ich zdravý vývin a preto kladieme dôraz na úzku a dobrú spoluprácu s rodičmi.

Naša prevádzka je schválená Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, má zabezpečené dodržiavanie BOZP a požiarnej ochrany vlastným technikom BOZP a zamestnanci absolvovali kurz prvej pomoci. 

smileyheartPrečo dať dieťatko práve k nám? heart smiley


 • výborné dlhoročné skúsenosti s opaterou malých detičiek od 11 mesiacov do 3 rokov 
 • individuálny a láskavý prístup ku každému dieťatku - jeho osobnosti a potrebám
 • hravým spôsobom podporujeme vývoj telesného, hudobného a výtvarného cítenia detí, pracovnú a rozumovú výchovu - to znamená, že sa spolu hráme, tancujeme, spievame, recitujeme, maľujeme, lepíme, staviame, cvičíme..... a ešte veľa zábavných činností...
 • vytvárame celodenný program zameraný na vybudovanie základných hygienických a stravovacích návykov
 • ponúkame vyváženú celodennú stravu (raňajky, desiata, obed, olovrant), s dostatkom čerstvého ovocia a zeleniny a dodržiavanie pitného režimu
 • pravidelné konzultácie s rodičom o pobyte a činnosti dieťatka v zariadení 
 • a samozrejmosťou je aj veselé vybavenie jasličiek s množstvom hračiek rôzneho druhu a zamerania  pre vašich drobcov 

 Pre vaše detičky ponúkame: smiley

heartmilé a skúsené opatrovateľky
heart individuálny prístup k dieťatku, jeho potrebám a návykom

heartpriestory prispôsobené malým drobcom

heartstrava 4x denne + denne čerstvé ovocie
heart spánkový režim prispôsobený návykom a veku dieťaťa 
heart vychádzkový režim - samostatne ohradený detský dvor za budovou s terasou, preliezkami, detským domčekom, odrážacími autíčkami, motorkami....   

heart rôzne didaktické a skladacie hračky pre našich najmenších
heart lego na rozvoj fantázie a jemnej motoriky
heart veselá herňa s guličkovým bazénom a plastovými preliezkami 
heart molitánový relaxačný program pre rozvoj hrubej motoriky detí
heart detské oslavy pre naše detičky: narodeninové párty,deň detí, karneval, vianoce, Mikuláš ....
heart čistička ovzdušia pre zdravší pobyt v detskom zariadení 
heart parkovisko pred vchodom do budovy 

u nás sa môžete  rozhodnúť pre:  smiley

 •  pravidelnú celodennú opateru 
 • pravidelnú poldennú opateru  Režim dňa

6.00 - 8.00 príchod detí, hry , hygiena , raňajky


8.30           hygiena, hry, vzdelávacie činnosti,relaxačné a pohybové aktivity, cvičenie, dopoludňajší spánok pre mladšie deti

9.15          hygiena, ovocná desiata, príprava na pobyt vonku

9.30          hra na detskom dvore, prípadne prechádzky v okolí & v prípade nepriaznivého počasia hra v herni

10.30        návrat z vonku, hygiena, obed

11.30        poludňajší spánok

14.00        nočníkovanie, prebaľovanie, hygiena, olovrant

14.30        záujmové činnosti, relaxačné a pohybové aktivity / podľa počasia vnútri aj vonku/

15.30        voľná hra podľa výberu detí - čítanie, skladanie lega, hra s hračkami, preliezky, kreslenie.....

16.30        hygiena, nočníkovanie, prebaľovanie, ovocný olovrant

17.00        ukončenie prevádzky


heart Samozrejme denný režim nie je striktný, na prvom mieste sú pre nás Vaše ratolesti a individuálny prístup k potrebám a náladám detí. 
heartNaše zariadenie nepatrí do siete školských zariadení Ministerstva školstva, preto zamestnaná matka dieťaťa do 3 rokov  má možnosť čerpať príspevok na starostlivosť o dieťa do výšky 230 € mesačne od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny príslušného podľa miesta trvalého pobytu /novela zákona c. 561/2008 Z. z./. 

Štát poskytuje príspevok rodičom alebo zákonnému zástupcovi dieťaťa a úhradu za starostlivosť o dieťa. Nárok si môže uplatniť rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa, ktorý má trvalý pobyt na území SR, vykonáva zárobkovú činnosť, alebo študuje a zabezpečuje starostlivosť o dieťa do veku 3 rokov pomocou poskytovateľa (fyzickej alebo právnickej osoby na túto činnosť určenej) na území SR.

 • príspevok poskytuje Úrad práce, rodiny a sociálnych vecí SR
 • rodič alebo zákonný zástupca podá žiadosť o príspevok na starostlivosť o dieťa v mieste trvalého bydliska
 • rodič alebo zákonný zástupca výdavky, ktoré vynaložil na starostlivosť o dieťa podloží dokladom o úhrade za starostlivosť o dieťa
 • doloží OP preukaz
 • rodný list dieťaťa
 • Zmluvu o poskytovaní starostlivosti o dieťa uzatvorenú s poskytovateľom starostlivosti
 • doklad o výdavkoch, ktoré za starostlivosť uhradil poskytovateľovi

Aktuálne dianie a foto si pozrite aj na FB


spálňa


jedálnička